چشمهایت

Cheshmat

You have very beautiful eyes

تو که چشمات خیلی قشنگه

The color of your eyes is very strange

رنگ چشمات خیلی عجیبه

You are the one who looks so much

تو که این همه نگاهت

Warm and noble for my eyes

واسه چشمام گرم و نجیبه

You have very beautiful eyes

تو که چشمات خیلی قشنگه

The color of your eyes is very strange

رنگ چشمات خیلی عجیبه

You are the one who looks so much

تو که این همه نگاهت

Warm and noble for my eyes

واسه چشمام گرم و نجیبه

Did you know that your eyes are the shape of a picture you draw as a child?

میدونستی که چشات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید

Did you know or not? Did you know or not?

میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟

Would you like to see a rainbow in your eyes?

میدوستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید؟

Did you know or not? Did you know or not?

میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟

You knew you would stay

میدونستی که نموندی

You hurt my heart so much

دلمو خیلی سوزوندی

You took your eyes from me

چشاتو ازم گرفتی

You made me cry

منو تا گریه رسوندی

You knew that Cheshami

میدونستی که چشمامی

all my wishes

همه ی آرزوهامی

You always knew that

میدونستی که همیشه

At the end of my moment

تو تموم لحظه هامی

Ah ah ah

You have very beautiful eyes

تو که چشمات خیلی قشنگه

The color of your eyes is very strange

رنگ چشمات خیلی عجیبه

You are the one who looks so much

تو که این همه نگاهت

Warm and noble for my eyes

واسه چشمام گرم و نجیبه

You have very beautiful eyes

تو که چشمات خیلی قشنگه

The color of your eyes is very strange

رنگ چشمات خیلی عجیبه

You are the one who looks so much

تو که این همه نگاهت

Warm and noble for my eyes

واسه چشمام گرم و نجیبه

You knew that all my wishes for my beautiful eyes went to my file

میدونستی همه ی آرزوهامو واسه ی چشم قشنگ تو پروندم رفتش

Did you know or not? Did you know or not?

میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟

You knew that young hair is strange to the eyes, I burned it

میدونستی که جوونی مو واسه چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش

Did you know or not? Did you know or not?

میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟

You knew you would stay

میدونستی که نموندی

You hurt my heart so much

دلمو خیلی سوزوندی

You took your eyes from me

چشاتو ازم گرفتی

You made me cry

منو تا گریه رسوندی

You knew that Cheshami

میدونستی که چشمامی

all my wishes

همه ی آرزوهامی

You always knew that

میدونستی که همیشه

At the end of my moment

تو تموم لحظه هامی

Songwriters: Armin Hashemi

I want (for My Beatiful Love)

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتای بیتابی میخوام
من از اون وقتای بیتابی میخوام
من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من میخوام یه دسته گل به آب بدم
آرزوهامو به یک حباب بدم
سیبی از شاخهء حسرت بچینم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من
من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
مث یک دسته گل اقاقیا
دلم آواز می کنه بیا بیا
تو میری پشت علفها گم میشی
من میمونم و گل اقاقیا
من میمونم و گل اقاقیا
گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من
گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من
گل ایوون بهاره دل من


I want that blue sky,
I want those moonlit nights.
I want my heart away from bad memories,
I want those times of restlessness.

I want those times of restlessness,
I want that blue sky,
I want those moonlit nights.
I want my heart away from bad memories,
I want those times of weariness.

I want to give a bouquet of flowers to the water,
To give my wishes to a bubble.
To pluck an apple from the branch of desire,
And throw it into the sky and shine.

Throw it into the sky and shine,
The flowers of my heart, the spring of my soul,
A field of tulips, the desire of my heart.

I want that blue sky,
I want those moonlit nights.
I want my heart away from bad memories,
I want those times of weariness.

I want like a bunch of narcissus,
My heart calls out, come, come.
You go and get lost behind the grass,
I’ll stay here with the flowers.

I’ll stay here with the flowers,
The flowers of my heart, the spring of my soul,
A field of tulips, the desire of my heart.

The flowers of my heart, the spring of my soul,
A field of tulips, the desire of my heart.

برای

img_0090

برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون
برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی، برای بی پولی
برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده
برای ولیعصر و درختای فرسوده
برای پیروز و احتمال انقراضش
برای سگ های بی گناه ممنوعه
برای گریه های بی وقفه
برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره ای که می خنده
برای دانش آموزا، برای آینده
برای این بهشت اجباری
برای نخبه های زندانی
برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری
برای این همه شعارهای توخالی
برای آوار خونه های پوشالی
برای احساس آرامش
برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص های اعصاب و بی خوابی
برای مرد، میهن، آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود
برای زن، زندگی، آزادی
برای آزادی
برای آزادی
برای آزادی

 

For dancing in the alley for you
For kissing in fear of time
For my sister, your sister, our sisters
For changing the rotten minds
For shame, for poverty
For the regret of an ordinary life
For the garbage collecting child and his wishes
For this planned economy
For this polluted air
For Valiasr Avenue and old trees
For victory and the possibility of extinction
For innocent dogs that are banned
For endless tears
For the image of repeating this moment
For the face that smiles
For students, for the future
For this mandatory paradise
For imprisoned elites
For Afghan children
For all this, for the non-repetitive
For all these empty slogans
For the homeless shelters
For the feeling of peace
For the sun after long nights
For nerve pills and insomnia
For men, homeland, and prosperity
For the girl who wished she was a boy
For women, life, and freedom
For freedom
For freedom
For freedom

https://youtu.be/SmHpGpcADbI

Brown Eyes

When I look at your picture
With those beautiful brown eyes
I get lost in my desire and wants
But not sure if I can confess to you

When I look at your picture
I get drown in those brown eyes
Full of love
Full of desire
And I want to be with you

But you standing on the other
Side of this digital river
Looking at me with two blue check marks
Not sure if you want to be with me

What do you want to say?
Do you want to cross
The digital river
And be with me

Here I am sitting
Between these naked trees
And a cloudy ski
Waiting for the beep
From my magic box

p-rumi

Money Monday

Monday, Monday, so good to me
Monday mornin’, it was all I hoped it would be
Oh Monday mornin’, Monday mornin’ couldn’t guarantee
That Monday evenin’ you would still be here with me

Monday, Monday, can’t trust that day
Monday, Monday, sometimes it just turns out that way
Oh Monday mornin’ you gave me no warnin’ of what was to be
Oh Monday, Monday, how could you leave and not take me

Every other day, every other day
Every other day of the week is fine, yeah
But whenever Monday comes, but whenever Monday comes
A-you can find me cryin’ all of the time

Monday, Monday, so good to me
Monday mornin’, it was all I hoped it would be
But Monday mornin’, Monday mornin’ couldn’t guarantee
That Monday evenin’ you would still be here with me

Every other day, every other day
Every other day of the week is fine, yeah (yeah)
But whenever Monday comes, but whenever Monday comes
A-you can find me cryin’ all of the time

Monday, Monday, can’t trust that day
Monday, Monday, it just turns out that way
Oh Monday, Monday, won’t go away
Monday, Monday, it’s here to stay
Oh Monday, Monday
Oh Monday, Monday

https://youtu.be/h81Ojd3d2rY

Momas and papas

Craving for you..

Drove to where we used to meet
Still the memory of you is in my mind
Missing you

Even through the darkest phase
Be it thick or thin
Always someone marches brave
Here beneath my skin

And constant craving
Has always been

Maybe a great magnet pulls
All souls towards truth
Or maybe it is life itself
Feeds wisdom to its youth

And constant craving
Has always been

Craving
Ah-ha
Constant craving
Has always been
Has always been

Constant craving
Has always been
Constant craving
Has always been

Craving
Ah-ha
Constant craving
Has always been
Has always been
Has always been
Has always been

K D Lang

Hey You

Hey you, out there in the west
Getting lonely, getting old
Can you feel me?

Hey you, sitting on the cliff
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?

Hey you, don’t to bury the light
Don’t give in without a fight
Hey you out there on your own
Sitting naked by the phone
Would you touch me?

Hey you with you checking the blog
Waiting for someone to reach out
Would you touch me?

Hey you, would you let me to see you?
Open your heart, I’m coming home
But it was only fantasy
The wall was too high
As you can see

Hey you, out there beyond the wall
Hiding from me all the time
Can you love me?

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall

From Pink Floyd

This is for Love of My Life who disappeared in the clouds

Why blck triangle?

بوی گیسو

بوی گیسو

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

پیش هر بیگانه گویم راز خود
آشنارویی مرا دیوانه کرد

ای مسلمانان به فریادم رسید
طفل هندویی مرا دیوانه کرد .

میزنم خود را به آتش بی‌دریغ
آتشین خویی مرا دیوانه کرد

از حرم لبیک‌گویان میروم
جذبه کویی مرا دیوانه کرد

واقف از میخانه و مسجد نیم
چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

من در این موی مرا دیوانه کرد
یاسمن بوی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

شعر واقف لاهوری

شبگرد

شبگرد

من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
ازطایفه بی خبرانم ، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من از آنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
ازآن می که آتش زند کام عاشق نترسم
بیا ای عشق افسونگر، فراموشم نکن دیگر
تویی روان من، شور جان من، امید من
در جهان من، به زندگانی، تویی که جاودانی
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من ازآنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم
من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظران

من و تو

من و تو

هیچکسی مثل من و تو

زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو

جفتـــــ هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


بیا تا با هم بسازیم
خونه عشق رو دوباره
وا کنیم پنجره هاش رو
رو به مهتاب و ستاره


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


من و تو با هم میتونیم

پلی تا خورشید بسازیم
تا به فردای دوباره شبای نفس بتازیم
چرا بی هم دیگه باشیم وقتی تنهایی عذابه
وقتی لحظه های دیدار واسه مون مثل یه خوابه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست