بوی گیسو

بوی گیسو

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

پیش هر بیگانه گویم راز خود
آشنارویی مرا دیوانه کرد

ای مسلمانان به فریادم رسید
طفل هندویی مرا دیوانه کرد .

میزنم خود را به آتش بی‌دریغ
آتشین خویی مرا دیوانه کرد

از حرم لبیک‌گویان میروم
جذبه کویی مرا دیوانه کرد

واقف از میخانه و مسجد نیم
چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

من در این موی مرا دیوانه کرد
یاسمن بوی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

شعر واقف لاهوری

شبگرد

شبگرد

من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
ازطایفه بی خبرانم ، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من از آنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
ازآن می که آتش زند کام عاشق نترسم
بیا ای عشق افسونگر، فراموشم نکن دیگر
تویی روان من، شور جان من، امید من
در جهان من، به زندگانی، تویی که جاودانی
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من ازآنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم
من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظران

من و تو

من و تو

هیچکسی مثل من و تو

زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو

جفتـــــ هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


بیا تا با هم بسازیم
خونه عشق رو دوباره
وا کنیم پنجره هاش رو
رو به مهتاب و ستاره


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


من و تو با هم میتونیم

پلی تا خورشید بسازیم
تا به فردای دوباره شبای نفس بتازیم
چرا بی هم دیگه باشیم وقتی تنهایی عذابه
وقتی لحظه های دیدار واسه مون مثل یه خوابه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست

So far

So far from who I was
From who I love
From who I want to be
So far from all our dreams
From all it means

From you here next to me
So far from seeing home
I stand out here alone
Am I asking for too much?

So far from being free
Of the past that’s haunting me
The future I just can’t touch
And if you take my hand

Please pull me from the dark
And show me hope again
We’ll run side-by-side
No secrets left to hide
Sheltered from the pain

https://youtu.be/R4eN_YX-5mE

By Arnon Dan

Retold by pRumi

PS: just text me “ok come”

403

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم
به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم
نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

403

Call my Name

It’s true, you’re there for everybody else
And you forget to think about yourself
And I know that you’re doing fine on your own
But this life can get hard sometimes when you feel alone

So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name

And I won’t be far away
Don’t matter when or where
Just know that I’ll be right there
Call my name

‘Cause I won’t be far away
Just call my name
It’s true, time can get the best of us
And we just never seem to have enough
But you don’t have to fight all these fights all on your own
And if life ever gets too much, you can always come home
So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name

And I won’t be far away
Don’t matter when or where
Just know that I’ll be right there
Call my name

‘Cause I won’t be far away
Just call my name
Call my name
(I’ll be there for you)
Just call my name
(I’ll be there)

And I won’t be far way
Just call my name
(I’ll be there for you)
Call my name
(I’ll be there for you)
Call my name
(I’ll be there)

‘Cause I won’t be far way
So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name
And I won’t be far away
Just call my name

If you can not call just send me .. in WhatsApp

My heart دل من

اتاقی که به اندازه ی یک تنهایی ست
دل من
که به اندازه ی یک عشق است
به بهانه های ساده ی خوشبختی خود می نگرد
به زوال زیبای گل ها در گلدان
به نهالی که تو در باغچه ی خانه مان کاشته ای
و به آواز قناری ها
که به اندازه ی یک پنجره می خوانند
آه…
سهم من این است
سهم من این است
سهم من…
آسمانی ست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد
سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است
و به چیزی در پوسیدگی و غربت  واصل گشتن
سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید:
“دستهایت را
دوست می دارم”

‏In a room as big as loneliness
‏my heart
‏which is as big as love
‏looks at the simple pretexts of its happiness
‏at the beautiful decay of flowers in the vase
‏at the sapling you planted in our garden
‏and the song of canaries
‏which sing to the size of a window

Ah…
This is my share
This is my share
my share…
It is the sky that a curtain takes away from me
My share is going down an abandoned staircase
And achieve something in decay and homelessness
My share is a sad walk in the garden of memories
And in sorrow a voice that says to me:
“Let me hold your hands that
I love”

Gravity

Something always brings me back to you
It never takes too long
No matter what I say or do
I’ll still feel you here ’till the moment I’m gone

You hold me without touch
You keep me without chains
I never wanted anything so much than to drown in your love
And not feel your reign

Set me free, leave me be
I don’t want to fall another moment into your gravity
Here I am, and I stand
So tall, just the way I’m supposed to be

But you’re on to me and all over me
Oh, you loved me ’cause I’m fragile
When I thought that I was strong
But you touch me for a little while
And all my fragile strength is gone

Set me free, leave me be
I don’t want to fall another moment into your gravity
Here I am, and I stand
So tall, just the way I’m supposed to be
But you’re on to me and all over me

I live here on my knees as I try to make you see
That you’re everything I think I need here on the ground
But you’re neither friend nor foe though I can’t seem to let you go

The one thing that I still know is that you’re keeping me down
You’re keeping me down, eh ooh
You’re on to me, on to me, and all over
Something always brings me back to you
It never takes too long
Source: LyricFind
Songwriters: Sara Bareilles

Red, Green, and White

Red, Green, and White

Congratulations you’ve been

So happy

Surrounded by the red, green, and white

Looking perfect and beautiful

But I know better than to

Bring up my wants with you

And talk about the love

After you fall asleep, I’ll

Kiss both your eyes and shoulder

I know we’re not the same

You’re an angel

In disguise

You’re an angel

In my eyes

I know

Nothing good lasts forever

But nights with you were so few

I never knew I needed you

Before I found you for the first time, hmm

You’re an angel

In disguise

You’re an angel

In my eyes

If you want me back

Let me know

I would just come and see you

We can talk and hold hands

Like the old days in paradise

..

Two dots

Two

Two red fruits hanging
On a tree near her place
Covered with white snow
Lonely and cold

Just like the two dots
I shared with her
So many times
To Tell her that I love you

Did she remembered my name
Did she send a message to me
I do not think so
They just were hanging there

She does not remember me
Anymore
..