برای

برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون
برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی، برای بی پولی
برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده
برای ولیعصر و درختای فرسوده
برای پیروز و احتمال انقراضش
برای سگ های بی گناه ممنوعه
برای گریه های بی وقفه
برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره ای که می خنده
برای دانش آموزا، برای آینده
برای این بهشت اجباری
برای نخبه های زندانی
برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری
برای این همه شعارهای توخالی
برای آوار خونه های پوشالی
برای احساس آرامش
برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص های اعصاب و بی خوابی
برای مرد، میهن، آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود
برای زن، زندگی، آزادی
برای آزادی
برای آزادی
برای آزادی

https://youtu.be/SmHpGpcADbI

Brown Eyes

When I look at your picture
With those beautiful brown eyes
I get lost in my desire and wants
But not sure if I can confess to you

When I look at your picture
I get drown in those brown eyes
Full of love
Full of desire
And I want to be with you

But you standing on the other
Side of this digital river
Looking at me with two blue check marks
Not sure if you want to be with me

What do you want to say?
Do you want to cross
The digital river
And be with me

Here I am sitting
Between these naked trees
And a cloudy ski
Waiting for the beep
From my magic box

p-rumi

Money Monday

Monday, Monday, so good to me
Monday mornin’, it was all I hoped it would be
Oh Monday mornin’, Monday mornin’ couldn’t guarantee
That Monday evenin’ you would still be here with me

Monday, Monday, can’t trust that day
Monday, Monday, sometimes it just turns out that way
Oh Monday mornin’ you gave me no warnin’ of what was to be
Oh Monday, Monday, how could you leave and not take me

Every other day, every other day
Every other day of the week is fine, yeah
But whenever Monday comes, but whenever Monday comes
A-you can find me cryin’ all of the time

Monday, Monday, so good to me
Monday mornin’, it was all I hoped it would be
But Monday mornin’, Monday mornin’ couldn’t guarantee
That Monday evenin’ you would still be here with me

Every other day, every other day
Every other day of the week is fine, yeah (yeah)
But whenever Monday comes, but whenever Monday comes
A-you can find me cryin’ all of the time

Monday, Monday, can’t trust that day
Monday, Monday, it just turns out that way
Oh Monday, Monday, won’t go away
Monday, Monday, it’s here to stay
Oh Monday, Monday
Oh Monday, Monday

https://youtu.be/h81Ojd3d2rY

Momas and papas

Craving for you..

Drove to where we used to meet
Still the memory of you is in my mind
Missing you

Even through the darkest phase
Be it thick or thin
Always someone marches brave
Here beneath my skin

And constant craving
Has always been

Maybe a great magnet pulls
All souls towards truth
Or maybe it is life itself
Feeds wisdom to its youth

And constant craving
Has always been

Craving
Ah-ha
Constant craving
Has always been
Has always been

Constant craving
Has always been
Constant craving
Has always been

Craving
Ah-ha
Constant craving
Has always been
Has always been
Has always been
Has always been

K D Lang

Hey You

Hey you, out there in the west
Getting lonely, getting old
Can you feel me?

Hey you, sitting on the cliff
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?

Hey you, don’t to bury the light
Don’t give in without a fight
Hey you out there on your own
Sitting naked by the phone
Would you touch me?

Hey you with you checking the blog
Waiting for someone to reach out
Would you touch me?

Hey you, would you let me to see you?
Open your heart, I’m coming home
But it was only fantasy
The wall was too high
As you can see

Hey you, out there beyond the wall
Hiding from me all the time
Can you love me?

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall

From Pink Floyd

This is for Love of My Life who disappeared in the clouds

Why blck triangle?

بوی گیسو

بوی گیسو

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

پیش هر بیگانه گویم راز خود
آشنارویی مرا دیوانه کرد

ای مسلمانان به فریادم رسید
طفل هندویی مرا دیوانه کرد .

میزنم خود را به آتش بی‌دریغ
آتشین خویی مرا دیوانه کرد

از حرم لبیک‌گویان میروم
جذبه کویی مرا دیوانه کرد

واقف از میخانه و مسجد نیم
چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

من در این موی مرا دیوانه کرد
یاسمن بوی مرا دیوانه کرد

فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

شعر واقف لاهوری

شبگرد

شبگرد

من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
ازطایفه بی خبرانم ، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من از آنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
ازآن می که آتش زند کام عاشق نترسم
بیا ای عشق افسونگر، فراموشم نکن دیگر
تویی روان من، شور جان من، امید من
در جهان من، به زندگانی، تویی که جاودانی
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من ازآنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم
من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظران

من و تو

من و تو

هیچکسی مثل من و تو

زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو

جفتـــــ هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


بیا تا با هم بسازیم
خونه عشق رو دوباره
وا کنیم پنجره هاش رو
رو به مهتاب و ستاره


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


من و تو با هم میتونیم

پلی تا خورشید بسازیم
تا به فردای دوباره شبای نفس بتازیم
چرا بی هم دیگه باشیم وقتی تنهایی عذابه
وقتی لحظه های دیدار واسه مون مثل یه خوابه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست


نباید بین من و تو
نفسی فاصله باشه
وقتی می تونه جدایی
قصه دلتنگی باشه


هیچ کسی مثل من و تو
زنده در هوای هم نیست
هیچ کسی مثل من و تو
جفت هم نیمه هم نیست

So far

So far from who I was
From who I love
From who I want to be
So far from all our dreams
From all it means

From you here next to me
So far from seeing home
I stand out here alone
Am I asking for too much?

So far from being free
Of the past that’s haunting me
The future I just can’t touch
And if you take my hand

Please pull me from the dark
And show me hope again
We’ll run side-by-side
No secrets left to hide
Sheltered from the pain

https://youtu.be/R4eN_YX-5mE

By Arnon Dan

Retold by pRumi

PS: just text me “ok come”

403

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم
به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم
نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

403