رفت

‎رفت دلِ من رفت
‎مگه از دست نگاهت میشه در رفت
‎هست یه نفر هست
‎که میترسه تو رو آخر بده از دست
‎بارونه با تو آرومه
‎دلِ دیوونه بگو می مونی پیشِ من
‎آخه دوست دارم عاشقتم رفتی تو قلبم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم
‎پس بمون واسم
‎دوست دارم یکمی درکم کنی
‎یه موقع نکنه ترکم کنی
‎آخه من عاشقِ چشماتم ای کاش واسم ناز کم کنی
‎تو شدی نیمه ی گم شدم
‎وسطِ عشقِ تو گم شدم
‎دوست دارم بمونی واسه من همیشه از وقتی دیدمت حول شدم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم پس بمون واسم
‎عشق یعنی چشمات
‎یعنی حسی که نگاه تو به قلبم داد
‎ای همه دنیام
‎اون نگاه تو آخه بد کاری دستم داد
‎بارونه با تو آرومه
‎دلِ دیوونه بگو می مونی پیشِ من
‎آخه دوست دارم عاشقتم رفتی تو قلبم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم
‎تو همون نیمه ی گم شدمی
‎تو بمون واسم
‎همه میدونن تو عشقِ منی
‎رو تو حساسم
‎پس بمون واسم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s